UBEZPIECZENIA KORPORACYJNE I GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Dziedzina ubezpieczeń jest chyba najmniej wdzięcznym tematem, bo korzyść z ponoszenia kosztów ubezpieczenia mamy tylko wtedy gdy dojdzie do szkody, czyli zdarzenia z zasady niechcianego. Mimo to, często w momencie gdy dojdzie do przykrego zdarzenia w duchu pojawia się pozytywna myśl „całe szczęście, że mam wykupione ubezpieczenie”.

All 2 Business

Założycielem firmy jest osoba z ponad 15-letnim doświadczeniem w sprzedaży w branży finansowej na stanowiskach handlowych i managerskich oraz kilkuletnim doświadczeniem na stanowisku managerskim wyższego szczebla w spółce z sektora MSP. Nasze doświadczenia to prócz sprzedaży produktów finansowych, księgowość (certyfikat Ministerstwa Finansów), monitoring należności, ubezpieczenia korporacyjne i likwidacja szkód (zarządzanie flotą ponad 200 maszyn i ponad 100 pojazdów), ochrona danych osobowych (2 letnie doświadczenie w roli Inspektora Ochrony Danych), wdrożenia systemów informatycznych (księgowo-kadrowe, magazynowo-handlowe, serwisowe, obieg dokumentów).

Materia ubezpieczeń korporacyjnych jest jednak dość skomplikowana i nie kończy się na ubezpieczenia komunikacyjnym OC/AC oraz ubezpieczeniu nieruchomości znajdujących się w majątku firmy. Prowadząc działalność gospodarczą należy pamiętać także o OC działalności, ubezpieczeniu całego majątku istniejące w firmie, gwarancja ubezpieczeniowych, ubezpieczeniu realizowanych kontraktów np. budowlanych a także coraz bardziej powszechnych ubezpieczeniach CYBER (wyciek danych wrażliwych) oraz ubezpieczenie członków zarządu czy innych ważnych stanowisk funkcjonujących w firmie.

Nie bez znaczenia jest także wsparcie przy likwidacji szkód ubezpieczeniowych, gdzie brak doświadczenia w momencie zgłaszania szkody może kosztować przedsiębiorcę dużo pieniędzy lub czasu na walkę z ubezpieczycielem.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie w ubezpieczanych dla firm oferujemy audyt
polis ubezpieczeniowych zawartych przez przedsiębiorcę, polegającą na:

  1. Przeglądzie i analizie aktywnych polis i gwarancji ubezpieczeniowych.
  2. Analizie ryzyk występujących w konkretnym przedsiębiorstwie.
  3. Raporcie podsumowującym wraz z rekomendacją co do zmian w warunkach polis ubezpieczeniowych jeśli takie są konieczne.
  4. Analizie szkód ubezpieczeniowych.

Śmiało. Możesz na nas polegać.

Założycielem firmy jest osoba z ponad 15-letnim doświadczeniem w sprzedaży w branży finansowej na stanowiskach handlowych i managerskich oraz kilkuletnim doświadczeniem na stanowisku managerskim wyższego szczebla w spółce z sektora MSP.

Analiza potrzeb

Monitoring

Administracja

Finanse

Kontakt
+
Wyślij!