RODO

Z jednej strony ze względu na coraz większy poziom świadomości i wrażliwości na ten temat w społeczeństwie a z drugiej strony ze względu na regulacje prawne, które zaczęły obowiązywać w Unii Europejskiej od 28 maja 2018 roku. Nowe regulacje dotyczą każdej instytucji, która korzysta lub przechowuje dane osobowe, niezależnie od branży czy formy własności – od małych firm po wielkie korporacje. Reforma weszła w życie w Polsce i w każdym państwie członkowskim UE automatycznie.

All 2 Business

KAŻDY przedsiębiorca powinien przygotować swoją firmę do RODO. Niedostosowanie się do nowych przepisów grozi wielomilionowymi karami dla przedsiębiorców (nawet do 20 mln EUR).

Nasza oferta to:

  1. Audyt prawny i IT istniejących regulacji funkcjonujących w Twojej firmie.
  2. W przypadku braku regulacji, audyt prawny i IT pod kątem RODO a następnie przygotowanie i wdrożenie polityki ochrony danych osobowych w Twoim przedsiębiorstwie.

Etapy naszych działań to:

  1. Audyty: prawny i informatyczny.
  2. Raporty wraz ze sformułowaniem zaleceń.
  3. Zaprojektowanie działań zgodnych z wymaganiami RODO: wewnętrzna instrukcja wdrożeniowa, dokumentacja i akty wewnętrzne.
  4. Wsparcie prawne.
  5. Szkolenia dla pracowników.
  6. Audyt powdrożeniowy.
  7. Usługa Inspektora Ochrony Danych.

Śmiało. Możesz na nas polegać.

Założycielem firmy jest osoba z ponad 15-letnim doświadczeniem w sprzedaży w branży finansowej na stanowiskach handlowych i managerskich oraz kilkuletnim doświadczeniem na stanowisku managerskim wyższego szczebla w spółce z sektora MSP.

Analiza potrzeb

Monitoring

Administracja

Finanse

Kontakt
+
Wyślij!