Monitoring należności

Problemy z nieterminowymi płatnościami od kontrahentów nie są nowym zjawiskiem. Opóźnienia płatności stały się standardową praktyką w polskim biznesie. Polskie firmy zmagają się z nimi od lat. Z badań przeprowadzonych w 2019 roku wynika że, prawie 63% mikrofirm doświadczyło problemu opóźnionych płatności za swoje usługi.

All 2 Business

Biorąc pod uwagę ogół przedsiębiorców w Polsce zaledwie 1,7% firm w 2019 r. zadeklarowało, że nie doświadczyło zaległości w spływie należności od ich kontrahentów.

 • Średnie opóźnienia płatności to 57,2 dni.
 • 56% przedsiębiorstw doświadcza średnich zaległości płatniczych poniżej 60 dni.
 • Opóźnienia sięgające od 60 do 150 dni zostały zgłoszone przez 26% respondentów,
 • Najdłuższe opóźnienia przekraczające 150 dni miały miejsce w przypadku 6% firm.
 • W podziale sektorowym najlepiej wypada branża rolno-spożywcza, gdzie zaległości płatnicze wynoszą „tylko” 36 dni.
 • Największe opóźnienia w płatnościach odnotowała branża transportowa i budowlana odpowiednio o 122 i 104 dni.
Powyższa analiza powinna Was skłonić do przemyśleń i kwestię monitoringu należności przekazać w ręce profesjonalistom. Po pierwsze oddzielicie relacje handlowe od kontroli płatności co umożliwi utrzymanie nadal dobrych relacji z kontrahentami a po drugie Wasze należności będą pod kontrolą a żadna faktura (niezależnie od kwoty) nie będzie miała prawa umknąć.
Usługa monitoringu polega na wspólnie wypracowanej procedurze działania. W zależności od branży i skali działalności działania te mogą się różnić.

Przykładowy schemat:

 1. W momencie rozpoczynania współpracy z nowym kontrahentem sprawdzenie jego wiarygodności w rejestrach Krajowego Rejestru Długów lub BIG InfoMonitor.
 2. W dniu płatności sms z przypomnieniem.
 3. W 7 dniu przeterminowania – telefon z zapytaniem o termin zaległej płatności.
 4. W 21 dniu przeterminowania – kolejny telefon.
 5. W 30 dniu przeterminowania – pisemne wezwanie do zapłaty.
 6. W 45 dniu przeterminowania – ostateczne pisemne wezwanie do zapłaty.
 7. W 60 dniu przeterminowania – wspólnie podejmujemy decyzję czy nadal prowadzimy polubowną windykację (porozumienie z dłużnikiem, rozłożenie spłaty długu na raty, dodatkowe zabezpieczenie w formie majątku dłużnika, itp.)
 8. Ostatecznie, skierowanie długu na drogę pozwu sądowego z wykorzystaniem zaprzyjaźnionej kancelarii prawnej specjalizującej się w sprawach związanych z zadłużeniem oraz pomoc w kontakcie z komornikiem przy egzekucji komorniczej.

Śmiało. Możesz na nas polegać.

Założycielem firmy jest osoba z ponad 15-letnim doświadczeniem w sprzedaży w branży finansowej na stanowiskach handlowych i managerskich oraz kilkuletnim doświadczeniem na stanowisku managerskim wyższego szczebla w spółce z sektora MSP.

Analiza potrzeb

Monitoring

Administracja

Finanse

Kontakt
+
Wyślij!